Rozpocznij tutaj

O Projekcie

AKADEMIA SAMORZĄDU

Projekt „Akademia Samorządu 2020” realizowany jest przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego a finansowany w ramach programu UE Erasmus+. Pierwsza edycja popularnego „ASa” to rok 2013. W okresie 2013-2015 kiedy inicjatywa była organizowana we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego odbyło się w sumie kilkanaście spotkań, debat, dyskusji i warsztatów. Uczestnikami projektu byli i są głównie uczniowie, studenci i osoby młode do 30. roku życia.

Organizatorzy za cel główny projektu uważają zdobycie wiedzy oraz budowanie relacji uczestników z instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (decydentami) w odniesieniu do gospodarki, samorządu, edukacji, kultury oraz sportu i kultury fizycznej w mediach, samorządzie oraz polityce. Inne cele to m.in. promowanie aktywności obywatelskiej ludzi młodych, dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego, kreowanie i szkolenie młodych liderów na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, włączanie młodych osób w życiu demokratyczne i dyskusję na temat priorytetów określonych w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, ułatwienie i nawiązanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami a osobami odpowiedzialnymi za politykę względem młodzieży czy też działanie na rzecz podnoszenie poziomu wiedzy, informacji i upowszechniania rezultatów polityki i priorytetów dotyczących działań UE na rzecz młodzieży.

Przy okazji trwania projektu jego inicjatorzy chcą także aktywizować młodzież do aktywnego udziału w życiu społeczno-politycznym i publicznym, zwłaszcza w zakresie dotyczącym gospodarki, samorządu, edukacji, kultury i sportu. Dodatkowym atutem działań podejmowanych w ramach Akademii Samorządu ma być wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a zaproszonymi gośćmi.

Warto zaznaczyć, że ideą projektu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży, które zostały przekazane Fundacji przez grupę inicjatywną. W czasie konferencji oraz przy realizacji wcześniejszych projektów ich uczestnicy zwracali uwagę na swoje potrzeby, oczekując realizacji przez Fundację projektu, który będzie wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom. Przedstawicielem grupy inicjatywnej byli nie tylko uczestnicy wcześniejszych projektów realizowanych przez fundację ale także osoby związane ze środowiskiem młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich.

Jan_Zamoyski

Aktualności

22 listopada 2021

VI zjazd i Finał II edycji Akademii Samorządu 2021

Co to był za zjazd! Wielki Finał Akademii Samorządu okazał się ponownie czasem zdobycia praktycznej wiedzy, świetnych warsztatów i prelekcji, dobrej dawki humoru i refleksji, która jest wynikiem przyjaźni i świetnych relacji.

Czytaj więcej
18 października 2021

V zjazd Akademii Samorządu za nami - tak intensywnie jeszcze nie było!

O różnorodności tematycznej V zjazdu AS 2021 niech świadczy fakt, że rozpoczął się on w piątek od spotkania z Ministrem Arkadym Rzegockim, a zakończył niedzielną prelekcją srebrnego medalisty olimpijskiego Arkadiusza Onyszki.

Czytaj więcej
14 września 2021

Wyjątkowe miejsca i inspirujący Goście - IV zjazd Akademii Samorządu 2021 za nami!

Dwa ministerstwa, cztery prelekcje ze specjalistami, intensywna praca w grupach oraz duża dawka pozytywnej energii, czyli w skrócie IV zjazd Akademii Samorządu! Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć od środka jak wygląda praca w MSZ. i MEiN.

Czytaj więcej
19 lipca 2021

III Zjazd Akademii Samorządu 2021, czyli polityka zagraniczna, media i transformacja energetyczna

Już po raz trzeci uczestnicy Akademii Samorządu 2021 mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i ciekawych prelekcjach. Zjazd odbył się w dniach 16-18 lipca br.

Czytaj więcej
5 lipca 2021

Finał Akademii Samorządu 2020 za nami!

W miniony weekend odbył się VI zjazd Akademii Samorządu 2020. Było to ostatnie spotkanie w ramach zeszłorocznej edycji. Warunki epidemiczne spowodowały, że dwa ostatnie zjazdy odbyły się w roku 2021, przez co projekt trwał rekordowo długo.

Czytaj więcej
22 czerwca 2021

II zjazd Akademii Samorządu 2021. Media społecznościowe, transport i rozwój NGO'sów

Dialog młodych z decydentami w transporcie, media społecznościowe kiedyś i dzisiaj oraz rozwój NGO, czyli II zjazd nowej edycji Akademii Samorządu!

Czytaj więcej

Kontakt

Telefon: 533 514 185

Email: sekretariat@centrumgrabskiego.pl

Adres: Al. Jerozolimskie 31/13,
00-508 Warszawa

Ładowanie
Twoja Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!